Usnesení rady č. 98 ze dne 24.2. 2010

k žádosti Věry Balákové a Bohuslava Baláka o odstoupení od smlouvy o převodu vlastnictví jednotky  č. 1928/20  k. ú.  Žižkov, Viklefova 2,  Praha 3 podle zákona č. 72/1994 Sb., v  platném znění, a o převodu spoluvlastnického podílu na pozemcích

č.j.: 111/2010

 

MĚSTSKÁ  ČÁST  PRAHA  3

Rada městské části

 

U S N E S E N Í

 

č. 98

ze dne 24. 2. 2010

 

 

k žádosti Věry Balákové a Bohuslava Baláka o odstoupení od smlouvy o převodu vlastnictví jednotky  č. 1928/20  k. ú.  Žižkov, Viklefova 2,  Praha 3 podle zákona č. 72/1994 Sb., v  platném znění, a o převodu spoluvlastnického podílu na pozemcích

 

 

Rada městské části

 

 

I.       b e r e   n a   v ě d o m í

 

žádost Věry Balákové a Bohuslava Baláka ze dne 17.2.2010 o odstoupení od smlouvy o převodu vlastnictví jednotky č. 1928/20 k.ú. Žižkov, Viklefova 2, Praha 3 podle zákona č. 72/1994 Sb., v platném znění, a o převodu spoluvlastnického podílu na pozemcích, která je přílohou tohoto usnesení

 

 

  1. s o u h l a s í

 

s odstoupením od smlouvy o převodu vlastnictví jednotky č. 1928/20,  k.ú. Žižkov, Viklefova 2, Praha 3 podle zákona č. 72/1994 Sb., v platném znění, a o převodu spoluvlastnického podílu na pozemcích

 

 

 

         Mgr. Martin  B e n d a                                  Milena  K o z u m p l í k o v á

  zástupce starosty městské části                                 starostka městské části