Usnesení rady č. 87 ze dne 24.2. 2010

k volným bytům

č.j.: 104/2010

 

MĚSTSKÁ  ČÁST  PRAHA  3

Rada městské části

 

U S N E S E N Í

 

č. 87  

ze dne 24. 2. 2010

 

 

k volným bytům

 

 

Rada městské části

 

 

I.       bere na vědomí

 

          tyto volné byty:                                                       

          Jeseniova 109/1892, byt č. 15, pův. I. kat             49,8 m2

          Jičínská 5/1748, byt č. 29, pův. I. kat.                   74,7m2

          Ondříčkova 31/383, byt č. 10, pův. I. kat.             79,8 m2

          Ondříčkova 33/384, byt č. 4, pův. I. kat.               41,9 m2

          Radhošťská 1/2278, byt č. 28, pův. I. kat.             84,0 m2

          Roháčova 34/297, byt č. 6, pův. I. kat.                 74,3 m2

          Roháčova 36/265, byt č. 10, pův. I. kat.               74,3 m2

          Roháčova 48/244, byt č. 4, pův. I. kat.                 70,6 m2

          Vinohradská 98/1704, byt č. 9, pův. II. kat.           51,8 m2

 

         

         Mgr. Martin  B e n d a                                    Milena  K o z u m p l í k o v á

  zástupce starosty městské části                                 starostka městské části