Usnesení rady č. 83 ze dne 24.2. 2010

k záměru  prodeje  bytové  jednotky č. 2650/11 dle  zák. č. 72/1994  Sb.,  v budově  čp. 2648 - 2653 s pozemky parc. č. 2182/6, 2182/7, 2182/8, 2182/9, 2182/10, 2182/11, vše v k.ú.  Žižkov, Kunešova 12, Praha 3

č.j.: 92/2010

 

MĚSTSKÁ  ČÁST  PRAHA  3

Rada městské části

 

U S N E S E N Í

 

č. 83  

ze dne 24. 2. 2010

 

 

k záměru  prodeje  bytové  jednotky č. 2650/11 dle  zák. č. 72/1994  Sb.,  v budově  čp. 2648 - 2653 s pozemky parc. č. 2182/6, 2182/7, 2182/8, 2182/9, 2182/10, 2182/11, vše v k.ú.  Žižkov, Kunešova 12, Praha 3

 

 

Rada městské části 

 

 

  1. schvaluje

 

         záměr  prodeje  bytové  jednotky č. 2650/11 dle zák. č. 72/1994 Sb.,  v budově  čp. 2648 - 2653  s pozemky parc. č. 2182/6, 2182/7, 2182/8,  2182/9, 2182/10, 2182/11, vše v k.ú. Žižkov, Kunešova 12, Praha 3

 

 

II.      ukládá

 

  1. vedoucí OOS

1.1. zveřejnit  záměr  prodeje na úřední  desce  ve smyslu § 36 zákona 131/2000 Sb., o hl. m. Praze, ve znění pozdějších předpisů

 

  

         Mgr. Martin  B e n d a                                   Milena  K o z u m p l í k o v á

  zástupce starosty městské části                                 starostka městské části