Usnesení rady č. 79 ze dne 24.2. 2010

k volbě členů dozorčí rady společnosti Správa zbytkového majetku MČ Praha 3 a.s.

č.j.: 93/2010

 

MĚSTSKÁ  ČÁST  PRAHA  3

Rada městské části v působnosti jediného akcionáře

Správa zbytkového majetku Praha 3 a.s.

 

U S N E S E N Í

 

č. 79  

ze dne 24. 2. 2010

 

 

k volbě členů dozorčí rady společnosti Správa zbytkového majetku MČ Praha 3 a.s.

 

 

Rada městské části

 

 

I.       v o l í

 

    Členy dozorčí rady společnosti Správa zbytkového majetku MČ Praha 3 a.s.:

 

    Ing. Pavel Sladkovský
    Miroslav Vilímec
    Michal Kucián 

 

 

 

         Mgr. Martin  B e n d a                                    Milena  K o z u m p l í k o v á

  zástupce starosty městské části                                 starostka městské části