Usnesení RMČ č. 677 ze dne 25.8.2010

k žalobě na uveřejnění odpovědi ve smyslu § 10 zákona č. 46/2000 Sb.

č.j.: 724/2010

MĚSTSKÁ  ČÁST  PRAHA  3

Rada městské části

 

U S N E S E N Í

 

č.  677

ze dne 25. 8. 2010

 

 

k žalobě na uveřejnění odpovědi ve smyslu § 10 zákona č. 46/2000 Sb.

 

 

Rada městské části

 

 

I.       p o v ě ř u j e

 

         1. P. Hurdu, radního MČ Praha 3

         1.1. aby prostřednictvím Radničních novin  reagoval na žalobu

         2. Ing. P. Fišerovi, tajemníka ÚMČ

         2.1. připravit do příští RMČ ve spolupráci s AK Veselý návrh žaloby

 

Zdeněk  L o c h m a n   Milena  K o z u m p l í k o v á
zástupce starosty městské části   starostka městské části