Usnesení RMČ č. 676 ze dne 25.8.2010

ke stanovení platu ředitele příspěvkové organizace Základní škola nám. Jiřího z Poděbrad 8/1685, Praha 3

č.j.: 771/2010

MĚSTSKÁ  ČÁST  PRAHA  3

Rada městské části

 

U S N E S E N Í

 

č.  676

ze dne 25. 8. 2010

 

 

ke stanovení platu ředitele příspěvkové organizace Základní škola nám. Jiřího z Poděbrad 8/1685, Praha 3

Rada městské části

I.       s t a n o v u j e

         plat řediteli příspěvkové organizace Základní škola nám. Jiřího z Poděbrad 8/1685, Praha 3, Mgr. Miroslavu Šoukalovi s účinností od 1. 9. 2010 podle přílohy, která je neveřejnou součástí tohoto usnesení

II.      u k l á d á

 

         1. příspěvkové organizaci

         1.1.  zajistit vyplácení platu řediteli organizace

 

Zdeněk  L o c h m a n   Milena  K o z u m p l í k o v á
zástupce starosty městské části   starostka městské části