Usnesení RMČ č. 675 ze dne 25.8.2010

k  farmářským trhům náměstí Jiřího z Poděbrad

č.j.: 731/2010

MĚSTSKÁ  ČÁST  PRAHA  3

Rada městské části

 

U S N E S E N Í

 

č.  675

ze dne 25. 8. 2010

 

 

k  farmářským trhům  náměstí Jiřího z Poděbrad

 

Rada městské části

I.                 b e r e  n a  v ě d o m í

 

         zahájení farmářských trhů na náměstí Jiřího z Poděbrad dne 8. 9. 2010

II.             s c h v a l u j e

 

         tržní řád farmářských trhů včetně veterinárních a hygienických podmínek prodeje, který je přílohou tohoto usnesení

 

 

Zdeněk  L o c h m a n   Milena  K o z u m p l í k o v á
zástupce starosty městské části   starostka městské části