Usnesení RMČ č. 674 ze dne 25.8.2010

k přijetí peněžitého daru od České spořitelny, a.s. poskytnutého městské části Praha 3 na kulturní akci „Žižkovský výtvarný salón 2010“

č.j.: 730/2010

MĚSTSKÁ  ČÁST  PRAHA  3

Rada městské části

 

U S N E S E N Í

 

č.  674

ze dne 25. 8. 2010

k přijetí peněžitého daru od České spořitelny, a.s. poskytnutého městské části Praha 3 na kulturní akci „Žižkovský výtvarný salón 2010“

 

 

Rada městské části

I.       s o u h l a s í

 

         s přijetím peněžitého daru od České spořitelny, a.s. na kulturní akci „Žižkovský výtvarný salón 2010“ pořádanou městskou částí Praha 3, a to ve výši 20.000,- Kč, dle přílohy tohoto usnesení

 

II.      d o p o r u č u j e  

          

         Zastupitelstvu městské části

         schválit

        přijetí peněžitého daru od České spořitelny, a.s.  na kulturní akci „Žižkovský výtvarný salón 2010“ pořádanou městskou částí Praha 3, a to ve výši 20.000,- Kč, dle přílohy tohoto usnesení

 

 

Zdeněk  L o c h m a n   Milena  K o z u m p l í k o v á
zástupce starosty městské části   starostka městské části