Usnesení RMČ č. 673 ze dne 25.8.2010

k pronájmu plastiky „Cesta trubky“ Lukáše Raise za účelem vystavení v areálu Rajské zahrady na dobu určitou

č.j.: 729/2010

MĚSTSKÁ  ČÁST  PRAHA  3

Rada městské části

 

U S N E S E N Í

 

č.  673

ze dne 25. 8. 2010

 

 

k pronájmu plastiky „Cesta trubky“ Lukáše Raise za účelem vystavení v areálu Rajské zahrady na dobu určitou

 

Rada městské části

I.                 s c h v a l u j e

 

         pronájem plastiky „Cesta trubky“ Lukáše Raise za účelem vystavení v areálu Rajské zahrady na dobu neurčitou

 

 

II.      u k l á d á  

          

         1. M. Kozumplíkové, starostce městské části

         1.1. podepsat příslušnou smlouvu o nájmu

 

 

Zdeněk  L o c h m a n   Milena  K o z u m p l í k o v á
zástupce starosty městské části   starostka městské části