Zdá se, že používáte prohlížeč, jenž nepodporuje aktuální technologie pro zobrazování obsahu na webu. Doporučujeme Vám prohlížeč aktualizovat nebo si stáhnout takový, jenž dnešní standardy splňuje.

Aktualizovat

Tento web používá k poskytování služeb a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. (Další informace)

Přeskočit na hlavní obsah

Usnesení RMČ č. 672 ze dne 25.8.2010

k revokaci usnesení Rady městské části č.  358 ze dne 27. 5. 2009 a usnesení Zastupitelstva městské části č. 292 ze dne 9.6.2009 k rozšíření Souboru pravidel prodeje nemovitého majetku Městské části Praha 3 o bod d) Přílohy I

č.j.: 723/2010

MĚSTSKÁ  ČÁST  PRAHA  3

Rada městské části

 

U S N E S E N Í

 

č.  672

ze dne 25. 8. 2010

 

k revokaci usnesení Rady městské části č.  358 ze dne 27. 5. 2009 a usnesení Zastupitelstva městské části č. 292 ze dne 9.6.2009 k rozšíření Souboru pravidel prodeje nemovitého majetku Městské části Praha 3 o bod d) Přílohy I

Rada městské části 

 

I.       r e v o k u j e

         přílohu usnesení RMČ č. 358 ze dne 27. 5. 2009 v čl. II., odst. 1. takto:

         původní text:

         Kupní cena nebytové jednotky komerčně pronajaté s odpovídajícím spoluvlastnickým podílem na společných částech domu a s odpovídajícím podílem  na převáděném pozemku (pozemcích) se stanoví na základě ocenění znaleckým posudkem; cenu stavební parcely (parcel) a převáděných pozemků znalecký posudek určuje na podkladě cenové mapy pozemků. Ocenění se provede v souladu s platnými právními předpisy.

         nahrazuje textem:

         Kupní cena nebytové jednotky komerčně pronajaté s odpovídajícím spoluvlastnickým podílem na společných částech domu a s odpovídajícím podílem  na převáděném pozemku (pozemcích) se stanoví na základě ocenění znaleckým posudkem; cenu stavební parcely (parcel) a převáděných pozemků znalecký posudek určuje na podkladě cenové mapy

         pozemků.

         Od takto zjištěné kupní ceny se odečtou nájemcem vložené finanční  prostředky do oprav a rekonstrukcí nebytového prostoru, které jsou oceněny znaleckým posudkem. Ocenění se vždy  provede v souladu s     platnými právními předpisy. Vložené investice se neodečítají od kupní ceny u nebytových prostor - garáží.    

         - upravený text Pravidel prodeje nebytových jednotek komerčně pronajatých v domech, kde byly nebo budou byty prodány dle zákona č. 72/1994 Sb., je přílohou tohoto usnesení  

II.      d o p o r u č u j e 

         Zastupitelstvu městské části

         revokovat 

         přílohu usnesení ZMČ č. 292 ze dne 9. 6. 2009 v čl. II., odst. 1. takto:

         původní text:

         Kupní cena nebytové jednotky komerčně pronajaté s odpovídajícím spoluvlastnickým podílem na společných částech domu a s odpovídajícím podílem  na převáděném pozemku (pozemcích) se stanoví na základě ocenění znaleckým posudkem; cenu stavební parcely (parcel) a převáděných pozemků znalecký posudek určuje na podkladě cenové mapy pozemků. Ocenění se provede v souladu s platnými právními předpisy.

         nahradit textem:

         Kupní cena nebytové jednotky komerčně pronajaté s odpovídajícím spoluvlastnickým podílem na společných částech domu a s odpovídajícím podílem na převáděném pozemku (pozemcích) se stanoví na základěocenění znaleckým posudkem; cenu stavební parcely (parcel) a  převáděných pozemků znalecký posudek určuje na podkladě cenové mapy

     pozemků.

     Od takto zjištěné kupní ceny se odečtou nájemcem vložené finanční   prostředky do oprav a rekonstrukcí nebytového prostoru, které jsou  oceněny znaleckým posudkem. Ocenění se vždy  provede v souladu s           platnými právními předpisy. Vložené investice se neodečítají od kupní ceny u nebytových prostor - garáží.    

III.   u k l á d á

 

         1. Z. Lochmanovi, zástupci starosty

         1.1. předložit tento materiál k projednání Zastupitelstvu městské části

 

 

Zdeněk  L o c h m a n   Milena  K o z u m p l í k o v á
zástupce starosty městské části   starostka městské části
Login