Usnesení RMČ č. 669 ze dne 25.8.2010

k poskytnutí peněžitého daru z rozpočtu městské části Praha 3

č.j.: 722/2010

MĚSTSKÁ  ČÁST  PRAHA  3

Rada městské části

 

U S N E S E N Í

 

č.  669

ze dne 25. 8. 2010

 

 

k poskytnutí peněžitého daru z rozpočtu městské části Praha 3

 

Rada městské části

 

I.    souhlasí        

s poskytnutím peněžitého daru z rozpočtu městské části Praha 3 v celkové výši 1 200 000 Kč Dobrovolnému svazku obcí Mikroregion Frýdlantsko dle přílohy, která je součástí tohoto usnesení, za účelem likvidace následků povodní v roce 2010

II.  doporučuje

 

Zastupitelstvu městské části

 

schválit

poskytnutí peněžitého daru z rozpočtu městské části Praha 3 v celkové výši 1 200 000 Kč Dobrovolnému svazku obcí Mikroregion Frýdlantsko dle přílohy, která je součástí tohoto usnesení, za účelem likvidace následků povodní v roce 2010

 

 

Zdeněk  L o c h m a n   Milena  K o z u m p l í k o v á
zástupce starosty městské části   starostka městské části