Zdá se, že používáte prohlížeč, jenž nepodporuje aktuální technologie pro zobrazování obsahu na webu. Doporučujeme Vám prohlížeč aktualizovat nebo si stáhnout takový, jenž dnešní standardy splňuje.

Aktualizovat

Tento web používá k poskytování služeb a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. (Další informace)

Přeskočit na hlavní obsah

Usnesení RMČ č. 668 ze dne 25.8.2010

k Doporučení pro zastupování Městské části Praha 3 a ke způsobu hlasování na řádné valné hromadě společnosti Viktoria Žižkov a. s. dne 31. 8. 2010

č.j.: 721/2010

MĚSTSKÁ  ČÁST  PRAHA  3

Rada městské části

 

U S N E S E N Í

 

č.  668

ze dne 25. 8. 2010

 

k Doporučení pro zastupování Městské části Praha 3 a ke způsobu hlasování na řádné valné hromadě společnosti Viktoria Žižkov a. s. dne 31. 8. 2010

Rada městské části

 

I.       b e r e   n a   v ě d o m í

 

informaci o svolání valné hromady Viktoria Žižkov a.s. na den 31.8.2010

II.      s c h v a l u j e

 

1. návrh způsobu hlasování na řádné valné hromadě společnosti Viktoria Žižkov a.s.

2. materiály a rozhodnutí předkládané valné hromadě Viktoria Žižkov a.s. dne 31. 8. 2010, jak jsou předloženy k projednání valné hromadě

III.    p o v ě ř u j e

zástupce starosty p. Mgr. J. Matuška účastí, jednáním a hlasováním za Městskou část Praha 3, jakožto akcionáře společnosti Viktoria Žižkov a.s. na valné hromadě dne 31.8. 2010

IV.    d o p o r u č u j e

1. zástupci starosty p. Mgr. J. Matuškovi, aby na valné hromadě společnosti Viktoria Žižkov a.s. dne 31. 8. 2010 jednal a hlasoval v souladu se schváleným způsobem hlasování na valné hromadě, jak je uvedeno v příloze č. 3 k tomuto usnesení a podle situace na valné hromadě

2. zástupci starosty p. Mgr. J. Matuškovi, aby na nejbližším zasedání Rady MČ Praha 3 informoval o jednání valné hromady společnosti Viktoria Žižkov a.s. a přijatých usneseních

V.      k o n s t a t u j e

splnění usnesení Rady MČ Praha 3 č. 179 ze dne 4. 3. 2009 a Zastupitelstva MČ Praha 3 č. 274 ze dne 17.3. 2009 a dodržení patřičných náležitostí schváleného postupu zvýšení základního kapitálu společnosti Viktoria Žižkov a.s. dle uvedených usnesení a usnesení Rady hl.m. Prahy č. 934 ze dne 21. 7. 2009

 

Zdeněk  L o c h m a n   Milena  K o z u m p l í k o v á
zástupce starosty městské části   starostka městské části
Login