Zdá se, že používáte prohlížeč, jenž nepodporuje aktuální technologie pro zobrazování obsahu na webu. Doporučujeme Vám prohlížeč aktualizovat nebo si stáhnout takový, jenž dnešní standardy splňuje.

Aktualizovat

Tento web používá k poskytování služeb a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. (Další informace)

Přeskočit na hlavní obsah

Usnesení rady č. 808 ze dne 20.10. 2010

k vyhodnocení výběrového řízení na byt č. 2, Hollarovo nám. 3/2259,   Praha 3

č.j.: 872/2010

MĚSTSKÁ  ČÁST  PRAHA  3

Rada městské části

 

U S N E S E N Í

 

č. 808

ze dne 20. 10. 2010

 

k vyhodnocení výběrového řízení na byt č. 2, Hollarovo nám. 3/2259,   Praha 3
Rada městské části

 

I.       s c h v a l u j e

 

            1. uzavření nájemní smlouvy na dobu určitou  l roku s  účastníkem umístěným na prvním místě výběrového řízení s Karlou KAŠPAROVOU za podmínek, které nabídla a za předpokladu složení ročního nájemného při podpisu         smlouvy

            2. v případě odmítnutí předcházejícího účastníka uzavřít nájemní smlouvu na dobu určitou  1 roku  s účastníkem umístěným na druhém místě výběrového řízení s Mgr. Jiřím ZAJDLEM za podmínek, které nabídl a za předpokladu složení ročního nájemného při podpisu smlouvy

            3. v případě odmítnutí předcházejícího účastníka uzavřít nájemní smlouvu na dobu  určitou 1 roku  s účastníkem umístěným na třetím místě výběrového řízení s Bc. Milanem DRBÁLKEM za podmínek, které nabídl a za předpokladu složení ročního nájemného při podpisu smlouvy

            4. v případě odmítnutí předcházejícího účastníka uzavřít nájemní smlouvu na dobu určitou 1 roku s   účastníkem umístěným na čtvrtém místě výběrového řízení s Jaroslavem RAUŠEREM za podmínek, které nabídl a za předpokladu složení ročního nájemného při podpisu smlouvy

 

II.      u k l á d á

 

1. vedoucí  OBNP

           1.1. uzavřít nájemní smlouvu dle bodu I.

Mgr. Martin  B e n d a   Milena  K o z u m p l í k o v á
zástupce starosty městské části   starostka městské části
Login