Zdá se, že používáte prohlížeč, jenž nepodporuje aktuální technologie pro zobrazování obsahu na webu. Doporučujeme Vám prohlížeč aktualizovat nebo si stáhnout takový, jenž dnešní standardy splňuje.

Aktualizovat

Tento web používá k poskytování služeb a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. (Další informace)

Přeskočit na hlavní obsah

Usnesení rady č. 804 ze dne 20.10. 2010

k vyhodnocení výběrového řízení na byt č. 3, Viklefova 22/1814 B,  Praha 3

č.j.: 868/2010

MĚSTSKÁ  ČÁST  PRAHA  3

Rada městské části

 

U S N E S E N Í

 

č. 804

ze dne 20. 10. 2010

 
k vyhodnocení výběrového řízení na byt č. 3, Viklefova 22/1814 B,  Praha 3

 

Rada městské části

 

 

I.       s c h v a l u j e

 

         1. uzavření nájemní smlouvy na dobu určitou  l roku s  účastníkem umístěným na prvním místě výběrového řízení s Alenou HOLEJŠOVSKOU za podmínek, které nabídla a za předpokladu složení ročního nájemného při podpisu smlouvy

         2. v případě odmítnutí předcházejícího účastníka uzavřít nájemní smlouvu na dobu určitou 1 roku  s účastníkem umístěným na druhém místě výběrového řízení s Evou OLŠÁKOVOU za podmínek, které nabídla a za předpokladu složení ročního nájemného při podpisu smlouvy

 

II.      u k l á d á

 

         1. vedoucí  OBNP

        1.1 uzavřít nájemní smlouvu dle bodu I.

Mgr. Martin  B e n d a   Milena  K o z u m p l í k o v á
zástupce starosty městské části   starostka městské části
Login