Zdá se, že používáte prohlížeč, jenž nepodporuje aktuální technologie pro zobrazování obsahu na webu. Doporučujeme Vám prohlížeč aktualizovat nebo si stáhnout takový, jenž dnešní standardy splňuje.

Aktualizovat

Tento web používá k poskytování služeb a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. (Další informace)

Přeskočit na hlavní obsah

Usnesení rady č. 800 ze dne 20.10. 2010

k předchozímu souhlasu zřizovatele k přijetí věcného daru příspěvkovou organizací Integrační centrum Zahrada v Praze 3, U Zásobní zahrady 2445/8, Praha 3

č.j.: 864/2010

MĚSTSKÁ  ČÁST  PRAHA  3

Rada městské části

 

U S N E S E N Í

 

č. 800

ze dne 20. 10. 2010

k předchozímu souhlasu zřizovatele k přijetí věcného daru příspěvkovou organizací Integrační centrum Zahrada v Praze 3, U Zásobní zahrady 2445/8, Praha 3

 

Rada městské části

I.       b e r e   n a   v ě d o m í

žádost ředitele příspěvkové organizace Integračního centra Zahrada v Praze 3, U Zásobní zahrady 2445/8, Praha 3 o souhlas zřizovatele k přijetí věcného daru – rehabilitačního přístroje „Wellsystem Relax“ v hodnotě 249 167,52 Kč

II.      s c h v a l u j e  

udělení předchozího písemného souhlasu k přijetí věcného daru
rehabilitačního přístroje „Wellsystem Relax“ v hodnotě 249 167,52 Kč

III.    u k l á d á

         1. vedoucí Odboru ekonomického

         1.1.   informovat příslušnou příspěvkovou organizaci o poskytnutí předchozího souhlasu

Mgr. Martin  B e n d a   Milena  K o z u m p l í k o v á
zástupce starosty městské části   starostka městské části
Login