Zdá se, že používáte prohlížeč, jenž nepodporuje aktuální technologie pro zobrazování obsahu na webu. Doporučujeme Vám prohlížeč aktualizovat nebo si stáhnout takový, jenž dnešní standardy splňuje.

Aktualizovat

Tento web používá k poskytování služeb a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. (Další informace)

Přeskočit na hlavní obsah

Usnesení rady č. 830 ze dne 3.11. 2010

k prodeji pronajaté nebytové jednotky-provozovny (sklad) č. 2013/105 v budově čp. 2012, 2013 dle zák. č. 72/1994 Sb., v k.ú. Vinohrady, Praha 3, Lucemburská 24

č.j.: 895/2010

MĚSTSKÁ  ČÁST  PRAHA  3

Rada městské části

 

U S N E S E N Í

 

č. 830

ze dne 3. 11. 2010

 

k prodeji pronajaté nebytové jednotky-provozovny (sklad) č. 2013/105 v budově čp. 2012, 2013 dle zák. č. 72/1994 Sb., v k.ú. Vinohrady, Praha 3, Lucemburská 24

Rada městské části 

  

I.                 d o p o r u č u j e

         Zastupitelstvu městské části

         schválit

         prodej pronajaté nebytové jednotky dle zák. č. 72/1994 Sb., níže uvedenému oprávněnému nájemci, popřípadě řádným pokračovatelům v nájmu

Nebytová jednotka-provozovna (sklad) č. 2013/105 spolu se spoluvlastnickým podílem v rozsahu 574/44740 na společných částech budovy čp. 2012, 2013 a stejným spoluvlastnickým podílem na stavebních pozemcích parc. č. 2613/1, 2614/1, vše k. ú. Vinohrady

Jméno:

Cena : 1  050 000,00

Realizace prodeje pronajaté nebytové jednotky se uskuteční dle bodu d) Souboru pravidel prodeje nemovitého majetku Městské části Praha 3 schváleného usnesením Zastupitelstva městské části Praha 3 č. 292 ze dne 9. 6. 2009

II.      u k l á d á

         1. zástupci starosty městské části

         1.1. předložit prodej pronajaté nebytové jednotky ke schválení Zastupitelstvu městské části

Mgr. Jiří  M a t u š e k   Milena  K o z u m p l í k o v á
zástupce starosty městské části   starostka městské části
Login