Usnesení rady č. 829 ze dne 3.11. 2010

ke kupní smlouvě o prodeji použitých mobilních telefonů a osobních počítačů

č.j.: 897/2010

MĚSTSKÁ  ČÁST  PRAHA  3

Rada městské části

 

U S N E S E N Í

 

č. 829

ze dne 3. 11. 2010

 

 

ke kupní smlouvě o prodeji použitých mobilních telefonů a osobních počítačů

 

Rada městské části

I.       s c h v a l u j e

         vzorovou kupní smlouvu o prodeji použitých mobilních telefonů a osobních počítačů, která je přílohou tohoto usnesení

II.      p o v ě ř u j e

 

        vedoucího Odboru hospodářské správy uzavřením konkrétních kupních smluv za podmínek stanovených vzorovou kupní  smlouvou o prodeji použitých mobilních telefonů a osobních počítačů

III.    u k l á d á

         1. vedoucímu Odboru hospodářské správy

         1.1. zajistit komplexní podklady potřebné k realizaci konkrétních kupních smluv stanovené vzorovou kupní smlouvou o prodeji použitých mobilních telefonů a osobních počítačů

Mgr. Jiří  M a t u š e k   Milena  K o z u m p l í k o v á
zástupce starosty městské části   starostka městské části