Zdá se, že používáte prohlížeč, jenž nepodporuje aktuální technologie pro zobrazování obsahu na webu. Doporučujeme Vám prohlížeč aktualizovat nebo si stáhnout takový, jenž dnešní standardy splňuje.

Aktualizovat

Tento web používá k poskytování služeb a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. (Další informace)

Přeskočit na hlavní obsah

Usnesení rady č. 827 ze dne 3.11. 2010

k návrhu smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemena, k tíži pozemků parc. č. 4187/3 a 4223/6 ,  vše v k. ú. Žižkov, obec Praha,  v rámci akce „Ph3, U Zásobní zahrady 6, UR 19/1, 71010-002560 “, ve prospěch společnosti  Telefónica O2  Czech  Republic, a.s. , IČ 601 93 336

č.j.: 893/2010

MĚSTSKÁ  ČÁST  PRAHA  3

Rada městské části

 

U S N E S E N Í

 

č. 827

ze dne 3. 11. 2010

k návrhu smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemena, k tíži pozemků parc. č. 4187/3 a 4223/6 ,  vše v k. ú. Žižkov, obec Praha,  v rámci akce „Ph3, U Zásobní zahrady 6, UR 19/1, 71010-002560 “, ve prospěch společnosti  Telefónica O2  Czech  Republic, a.s. , IČ 601 93 336

Rada městské části 

I.   bere na vědomí

         zápis z jednání Výboru pro územní rozvoj a majetek městské části ZMČ Praha 3 ze dne 24.8.2010  k žádosti o uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene uložení inženýrských sítí  na pozemky ve svěření  MČ P3  v rámci akce „ Ph3, U Zásobní zahrady 6, UR 19/1, 71010-002560 “ , ve prospěch investora stavby - společnosti Telefónica O2 Czech  Republic a.s., IČ 601 93 336 , který je přílohou č. 1 tohoto usnesení

I.                 schvaluje

         návrh smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemena , k tíži pozemků parc. č.  4187/3  a  4223/6,  vše v k.ú. Žižkov, obec Praha, v rámci akce „ Ph3, U Zásobní zahrady 6, UR 19/1, 71010-002560 “, ve      prospěch společnosti Telefónica O2 Czech  Republic a.s., IČ 601 93 336 ,   který je přílohou č. 2 tohoto usnesení

II.             ukládá

         1. starostovi  městské části

  1.1. podepsat shora citovanou smlouvu

 

Mgr. Jiří  M a t u š e k   Milena  K o z u m p l í k o v á
zástupce starosty městské části   starostka městské části
Login