Zdá se, že používáte prohlížeč, jenž nepodporuje aktuální technologie pro zobrazování obsahu na webu. Doporučujeme Vám prohlížeč aktualizovat nebo si stáhnout takový, jenž dnešní standardy splňuje.

Aktualizovat

Tento web používá k poskytování služeb a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. (Další informace)

Přeskočit na hlavní obsah

Usnesení rady č. 826 ze dne 3.11. 2010

k uzavření dodatku č. 6 k nájemní smlouvě č. S/646/00, k domu č.p. 733, ul. Kubelíkova 60 na pozemku parc. č. 1435/1, dodatku č. 7 k nájemní smlouvě č. S/625/00, k domům č.p. 700 a č.p. 300, Havlíčkovo nám. 9, 10 na pozemcích parc. č. 769 a 770 a dodatku č. 5 k nájemní smlouvě č. S/775/00, k domuč.p. 600, ul. Cimburkova 18 na pozemku parc. č. 865, vše v k.ú. Žižkov, se společností Telefónica O2 Czech Republic a.s., IČ 601 93 336

č.j.: 892/2010

MĚSTSKÁ  ČÁST  PRAHA  3

Rada městské části

 

U S N E S E N Í

 

č. 826

ze dne 3. 11. 2010

 

k uzavření dodatku č. 6 k nájemní smlouvě č. S/646/00, k domu č.p. 733, ul. Kubelíkova 60 na pozemku parc. č. 1435/1, dodatku č. 7 k nájemní smlouvě č. S/625/00, k domům č.p. 700 a č.p. 300, Havlíčkovo nám. 9, 10 na pozemcích parc. č. 769 a 770 a dodatku č. 5 k nájemní smlouvě č. S/775/00, k domuč.p. 600, ul. Cimburkova 18 na pozemku parc. č. 865, vše v k.ú. Žižkov, se společností Telefónica O2 Czech Republic a.s., IČ 601 93 336

Rada městské části 

I.                 schvaluje

-        uzavření dodatku č. 6 k nájemní smlouvě č. S/646/00, k domu č.p. 733, ul. Kubelíkova 60 na pozemku parc. č. 1435/1, v k.ú. Žižkov, se společností Telefónica O2 Czech Republic a.s., IČ 601 93 336, který je přílohou č. 1 tohoto usnesení

-        uzavření dodatku č. 7 k nájemní smlouvě č. S/625/00, k domům č.p. 700 a č.p.300, Havlíčkovo nám. 9, 10 na pozemích parc. č. 769 a 770, vše v k.ú. Žižkov, se společností Telefónica O2 Czech Republic a.s., IČ 601 93 336, který je přílohou č. 2 tohoto usnesení

-        uzavření dodatku č. 5 k nájemní smlouvě č. S/775/00, k domu č.p. 600, ul. Cimburkova 18, na pozemku parc. č. 865, v k.ú. Žižkov, se společností Telefónica O2 Czech Republic a.s., IČ 601 93 336, který je přílohou č. 3 tohoto usnesení

 

II. ukládá

         1. starostovi městské části

         1.1. podepsat shora citované dodatky

Mgr. Jiří  M a t u š e k   Milena  K o z u m p l í k o v á
zástupce starosty městské části   starostka městské části
Login