Zdá se, že používáte prohlížeč, jenž nepodporuje aktuální technologie pro zobrazování obsahu na webu. Doporučujeme Vám prohlížeč aktualizovat nebo si stáhnout takový, jenž dnešní standardy splňuje.

Aktualizovat

Tento web používá k poskytování služeb a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. (Další informace)

Přeskočit na hlavní obsah

Usnesení rady č. 825 ze dne 3.11. 2010

k předchozímu souhlasu zřizovatele k přijetí peněžitých účelově určených darů příspěvkovými organizacemi

č.j.: 894/2010

MĚSTSKÁ  ČÁST  PRAHA  3

Rada městské části

 

U S N E S E N Í

 

č. 825

ze dne 3. 11. 2010

 

k předchozímu souhlasu zřizovatele k přijetí peněžitých účelově určených darů příspěvkovými organizacemi

Rada městské části

I.       b e r e   n a   v ě d o m í

žádosti ředitelů příspěvkových organizací o souhlas zřizovatele k přijetí peněžitých účelově určených darů pro Integrační centrum Zahrada v Praze 3, U Zásobní zahrady 2445/8, Praha 3 a Žižkovské divadlo Járy Cimrmana, Štítného 5, Praha 3

 

II.      s c h v a l u j e  

udělení předchozího písemného souhlasu k přijetí peněžitých účelově určených darů jednotlivými příspěvkovými organizacemi dle přílohy č. 1 tohoto usnesení

III.    u k l á d á

 

         1. vedoucí Odboru ekonomického

1.1. informovat příslušné příspěvkové organizace o poskytnutí předchozího souhlasu

Mgr. Jiří  M a t u š e k   Milena  K o z u m p l í k o v á
zástupce starosty městské části   starostka městské části
Login