Zdá se, že používáte prohlížeč, jenž nepodporuje aktuální technologie pro zobrazování obsahu na webu. Doporučujeme Vám prohlížeč aktualizovat nebo si stáhnout takový, jenž dnešní standardy splňuje.

Aktualizovat

Tento web používá k poskytování služeb a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. (Další informace)

Přeskočit na hlavní obsah

Usnesení rady č. 824 ze dne 3.11. 2010

k odměnám ředitelů základních škol, mateřských škol a SARAP, jejichž zřizovatelem je Městská část Praha 3

č.j.: 874/2010

MĚSTSKÁ  ČÁST  PRAHA  3

Rada městské části

 

U S N E S E N Í

 

č. 824

ze dne 3. 11. 2010

 

 

k  odměnám  ředitelů  základních škol, mateřských škol a SARAP, jejichž zřizovatelem  je Městská část Praha 3

Rada městské části

I.       b e r e   n a   v ě d o m í

      návrh zástupce starosty Městské části Praha 3 Mgr. Jiřího Matuška na přiznání odměn ředitelům základních škol, mateřských škol a SARAP, jejichž zřizovatelem je Městská část Praha 3

II.               s c h v a l u j e

 

      odměny ředitelům základních škol, mateřských škol a SARAP, jejichž   zřizovatelem je  Městská část Praha 3 dle přílohy, která není veřejnou      součástí tohoto usnesení

 

III.    u k l á d á

příspěvkovým organizacím zajistit vyplacení odměny

Mgr. Jiří  M a t u š e k   Milena  K o z u m p l í k o v á
zástupce starosty městské části   starostka městské části
Login