Usnesení rady č. 9 ze dne 13.1. 2010

k pověření SKM Praha 3, a. s. zastupováním Městské části Praha 3 na ustavujících schůzích shromáždění vlastníků jednotek domů ulice Radhošťská 2017 a ulice Náměstí Jiřího z Lobkovic 2458

č.j.: 16/2010

 

MĚSTSKÁ  ČÁST  PRAHA  3

Rada městské části

 

U S N E S E N Í

 

č. 9

ze dne 13. 1. 2010

 

 

k pověření SKM Praha 3, a. s. zastupováním Městské části Praha 3 na ustavujících schůzích shromáždění vlastníků jednotek domů ulice Radhošťská 2017 a ulice Náměstí Jiřího z Lobkovic 2458

 

Rada městské části

 

I.   bere na vědomí

 pozvánky na ustavující schůze shromáždění vlastníků jednotek domů:

Radhošťská 2017                                    dne 4.2.2010 v 17:00 hod.,

            Náměstí Jiřího z Lobkovic 2458                  dne 4.2.2010 v 19:00 hod.,

 

které jsou přílohou tohoto usnesení,

 

II.  pověřuje

 

Správu komunálního majetku Praha 3, a. s. zastupováním Městské části Praha 3 na ustavujících schůzích shromáždění vlastníků jednotek domů:

             Radhošťská 2017

            Náměstí Jiřího z Lobkovic 2458

 

III.    ukládá

 

         1. M. Kozumplíkové, starostce městské části

1.1. podepsat pozvánky na ustavující schůze shromáždění vlastníků jednotek

 

2.  Správě komunálního majetku Praha 3, a. s.

2.1. hlasovat ve věci dle znalosti situace a zájmu MČ Praha 3

 

 

 

 

         Mgr. Martin  B e n d a                                 Milena  K o z u m p l í k o v á

  zástupce starosty městské části                              starostka městské části