Usnesení rady č. 8 ze dne 13.1. 2010

k pověření SKM Praha 3, a. s. zastupováním Městské části Praha 3 na ustavujících schůzích shromáždění vlastníků jednotek domů ulice Koněvova 2430 a ulice Jeseniova 1930

č.j.: 15/2010

 

MĚSTSKÁ  ČÁST  PRAHA  3

Rada městské části

 

U S N E S E N Í

 

č. 8

ze dne 13. 1. 2010

 

k pověření SKM Praha 3, a. s. zastupováním Městské části Praha 3 na ustavujících schůzích shromáždění vlastníků jednotek domů ulice Koněvova 2430 a ulice Jeseniova 1930

 

Rada městské části

 

  1. bere na vědomí

pozvánky na ustavující schůze shromáždění vlastníků jednotek domů:

Koněvova 2430  dne 2.2.2010 v 17:00 hod.,

Jeseniova 1930 dne 2.2.2010 v 19:00 hod.,

 

které jsou přílohou tohoto usnesení,

 

  1. pověřuje

 Správu komunálního majetku Praha 3, a. s. zastupováním Městské části Praha 3 na ustavujících schůzích shromáždění vlastníků jednotek domů:

 Koněvova 2430

 Jeseniova 1930

 

III.    ukládá

 

         1. M. Kozumplíkové, starostce městské části

1.1. podepsat pozvánky na ustavující schůze shromáždění vlastníků jednotek

 

2. Správě komunálního majetku Praha 3, a. s.

2.1. hlasovat ve věci dle znalosti situace a zájmu MČ Praha 3

 

 

 

 

         Mgr. Martin  B e n d a                                 Milena  K o z u m p l í k o v á

  zástupce starosty městské části                             starostka městské části