Usnesení rady č. 23 ze dne 13.1. 2010

k podnětu občanů zastupitelstvu MČ Praha 3 – Žádost o odvolání zástupce starostky Z. Lochmana

č.j.: 29/2010

 

MĚSTSKÁ  ČÁST  PRAHA  3

Rada městské části

 

U S N E S E N Í

 

č. 23

ze dne 13. 1. 2010

 

 

k podnětu občanů zastupitelstvu MČ Praha 3 – Žádost o odvolání zástupce starostky Z. Lochmana

 

Rada městské části

 

 

I.       b e r e  n a  v ě d o m í

 

podnět občanů zastupitelstvu MČ Praha 3 – Žádost o odvolání zástupce starostky Z. Lochmana

 

        

II.      d o p o r u č u j e

 

Zastupitelstvu městské části

nesouhlasit

 

s podnětem občanů zastupitelstvu MČ Praha 3 – Žádost o odvolání zástupce starostky Z. Lochmana

 

 

 

         Mgr. Martin  B e n d a                                 Milena  K o z u m p l í k o v á

  zástupce starosty městské části                             starostka městské části