Usnesení rady č. 360 ze dne 19.5. 2010

k žádosti o vyslovení souhlasu se zateplením budov na parcelách ve správě MČ Praha 3

č.j.: 393/2010

 

MĚSTSKÁ  ČÁST  PRAHA  3

Rada městské části

 

U S N E S E N Í

 

č.  360

ze dne 19. 5. 2010

 

 

k žádosti o vyslovení souhlasu se zateplením budov na parcelách ve správě MČ Praha 3

 

 

Rada městské části

 

 

  1. n e m á   n á m i t e k

 

         proti zateplení budov v majetku Bytového družstva Jarov, které se nacházejí na pozemcích ve správě MČ Praha 3, jak je uvedeno v příloze materiálu

 

 

         Mgr. Martin  B e n d a                                      Milena  K o z u m p l í k o v á

  zástupce starosty městské části                                 starostka městské části