Usnesení rady č. 359 ze dne 19.5. 2010

k žádosti Univerzity Jana Amose Komenského Praha s.r.o, IČ 463 58 978 o koupi pozemků p. č. 1934, p. č. 1935, p. č. 1936, p. č. 1939,  p. č. 1940

č.j.: 392/2010

 

MĚSTSKÁ  ČÁST  PRAHA  3

Rada městské části

 

U S N E S E N Í

 

č.  359

ze dne 19. 5. 2010

 

k žádosti Univerzity Jana Amose Komenského Praha s.r.o, IČ 463 58 978 o koupi pozemků p. č. 1934, p. č. 1935, p. č. 1936, p. č. 1939,  p. č. 1940

 

 

Rada městské části

 

 

  1. b e r e   n a   v ě d o m í

 

Žádost Univerzity Jana Amose Komenského Praha s.r.o, IČ 463 58 978 o koupi pozemků :

 

p.č. 1934 o výměře  1.268m2

p.č. 1935 o výměře     361m2

p.č. 1936 o výměře     238m2

p.č. 1939 o výměře     338m2

p.č. 1940 o výměře     377m2

 

 

  1. u k l á d á

 

         1. Bc. I. Vlasákové, vedoucí odboru majetku

         1.1. zadat zpracování znaleckého posudku k pozemkům :

 

p.č. 1934 o výměře  1.268m2

p.č. 1935 o výměře     361m2

p.č. 1936 o výměře     238m2

p.č. 1939 o výměře     338m2

p.č. 1940 o výměře     377m2

 

 

 

         Mgr. Martin  B e n d a                                      Milena  K o z u m p l í k o v á

  zástupce starosty městské části                                 starostka městské části