Usnesení rady č. 276 ze dne 21.4. 2010

k rozboru realizovatelnosti jednotlivých požadavků uvedených v petici Centra dětí a mládeže Teen Challenge International, včetně prověření úpravy nájemní smlouvy č. S/213/04, ze dne 18. 3. 2004

č.j.: 307/2010

 

MĚSTSKÁ  ČÁST  PRAHA  3

Rada městské části

 

U S N E S E N Í

 

č. 276

ze dne 21. 4. 2010

 

k rozboru realizovatelnosti jednotlivých požadavků uvedených v petici Centra dětí a mládeže Teen Challenge International, včetně prověření úpravy nájemní smlouvy č. S/213/04, ze dne 18. 3. 2004

 

Rada městské části

 

I.   bere na vědomí

 

rozbor realizovatelnosti jednotlivých požadavků uvedených v petici Centra dětí a mládeže Teen Challenge International, včetně prověření úpravy nájemní smlouvy č. S/213/04, ze dne 18. 3. 2004. Termín platnosti smlouvy je do 28. 2. 2014

 

II.  neschvaluje

 

z technických důvodů obnovení stavby druhé garáže o výměře 12,69m2 v prostoru dvora domu č. p. 746, Havlíčkovo nám. 11, pro činnost Centra dětí a mládeže Teen Challenge International

 

  1. ukládá

 

1. Mgr. J. Šmídovi, zástupci starosty

1.1. zaslat písemnou odpověď na petici Centra dětí a mládeže Teen Challenge International

 

2. vedoucí OBNP

2.1. předložit dodatek č. 4 ke smlouvě č. S/213/04, ze dne 18. 3. 2004, k podpisu nájemci

 

 

 

         Zdeněk  L o c h m a n                                     Milena  K o z u m p l í k o v á

  zástupce starosty městské části                                 starostka městské části