Usnesení rady č. 275 ze dne 21.4. 2010

k poskytnutí peněžitého daru z Fondu starosty

č.j.: 305/2010

 

MĚSTSKÁ  ČÁST  PRAHA  3

Rada městské části

 

U S N E S E N Í

 

č. 275

ze dne 21. 4. 2010

 

 

k poskytnutí peněžitého daru z Fondu starosty

 

 

Rada městské části

 

I.       souhlasí         

 

s poskytnutím peněžitého daru z Fondu starosty ve výši 30.000 Kč Římskokatolické farnosti u kostela sv. Prokopa Praha – Žižkov, se sídlem Čajkovského 669/36, 130 00 Praha 3, IČ 60434279, za účelem uspořádání „Velkého reprezentativního koncertu Joseph Haydn – Stvoření“                                                               

 

 

II.  doporučuje

 

Zastupitelstvu městské části

      schválit

         poskytnutí peněžitého daru z  Fondu starosty ve výši 30.000 Kč Římskokatolické farnosti u kostela sv. Prokopa Praha - Žižkov, se   sídlem Čajkovského 669/36, 130 00   Praha 3, IČ 60434279, za účelem uspořádání „Velkého reprezentativního koncertu Joseph Haydn-Stvoření“

 

  

         Zdeněk  L o c h m a n                                     Milena  K o z u m p l í k o v á

  zástupce starosty městské části                                 starostka městské části