Usnesení rady č. 268 ze dne 21.4. 2010

k zahraniční služební cestě do Normandie ve dnech 19. 5 – 23. 5. 2010

č.j.: 299/2010

 

MĚSTSKÁ  ČÁST  PRAHA  3

Rada městské části

 

U S N E S E N Í

 

č. 268

ze dne 21. 4. 2010

 

 

k zahraniční služební cestě do Normandie ve dnech 19. 5 – 23. 5. 2010

 

 

Rada městské části

 

 

I.       b e r e   n a   v ě d o m í

 

účast na poznávacím výjezdu do Normandie v rámci vyhodnocení soutěže Dokument Praha a Pražané během II. světové války ve dnech 19. 5. - 23. 5. 2010

 

 

II.      s c h v a l u j e

 

zahraniční služební cestu do Normandiepro Milenu  Kozumplíkovou, starostku,  Mgr. Jiřího Matuška, zástupce starostky, PhDr. Evu Hájkovou, vedoucí odboru kultury  a Mgr. Ludmilu Knížkovou, referentku odboru školství, člena Military Car Clubu

 

 

III.    u k l á d á

 

         1. Oddělení personální práce a mezd

1.1. zajistit služební cestu organizačně a finančně

 

         Zdeněk  L o c h m a n                                     Milena  K o z u m p l í k o v á

  zástupce starosty městské části                                 starostka městské části