Usnesení rady č. 593 ze dne 21.7. 2010

ke zrušení  usnesení Rady městské části č. 467 ze dne 16. 8. 2008  -k metodickému pokynu k přípravě prodejů nebytových a půdních prostor v rámci IV. etapy privatizace

 

č.j.: 643/2010

 

MĚSTSKÁ  ČÁST  PRAHA  3

Rada městské části

 

U S N E S E N Í

 

č. 593

ze dne 21. 7. 2010

 

 

ke zrušení  usnesení Rady městské části č. 467 ze dne 16. 8. 2008  -k metodickému pokynu k přípravě prodejů nebytových a půdních prostor v rámci IV. etapy privatizace

 

 

Rada městské části 

 

 

I.       ruší

 

         usnesení Rady městské části č.467 ze dne 16. 8. 2008 k metodickému pokynu k přípravě prodejů nebytových a půdních prostor v rámci IV. etapy privatizace

 

 

 

 

         Mgr. Jiří  M a t u š e k                                     Milena  K o z u m p l í k o v á

  zástupce starosty městské části                                   starostka městské části