Zdá se, že používáte prohlížeč, jenž nepodporuje aktuální technologie pro zobrazování obsahu na webu. Doporučujeme Vám prohlížeč aktualizovat nebo si stáhnout takový, jenž dnešní standardy splňuje.

Aktualizovat

Tento web používá k poskytování služeb a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. (Další informace)

Přeskočit na hlavní obsah

Usnesení rady č. 592 ze dne 21.7. 2010

k nadlimitní veřejné zakázce na služby „Mobilní telefonie MČ Praha 3“ Oznámení zadávacího řízení

 

č.j.: 641/2010

 

MĚSTSKÁ  ČÁST  PRAHA  3

Rada městské části

 

U S N E S E N Í

 

č.  592

ze dne 21. 7. 2010

 

 

k nadlimitní veřejné zakázce na služby „Mobilní telefonie MČ Praha 3“ Oznámení zadávacího řízení

 

 

Rada městské části

 

 

  1. s c h v a l u j e

 

1. vyhlášení nadlimitní veřejné zakázky na služby „Mobilní telefonie MČ Praha 3“ dle  zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění

 

2. zadávací dokumentaci nadlimitní veřejné zakázky na služby „Mobilní telefonie MČ Praha 3“, která je přílohou č. 1 tohoto usnesení

 

3. smlouvu o společném postupu zadavatelů při centralizovaném zadávání, která je přílohou č. 2 tohoto usnesení

 

 

 

  1. j m e n u j e

                              

     hodnotící komisi v tomto složení:

 členové                                                                 náhradníci

 1. Lochman Zdeněk                                              1. Hilmar Tomáš

 2. Šmíd Jan Mgr.                                                   2. Fišer Petr Ing         

 3. Matušek Jiří Mgr.                                               3. Janoušek Jiří PhDr.

 4. Benda Martin Mgr.                                             4. Hájková Eva  PhDr.

 5. Cirek Bohumil Mgr.                                             5. Gebauer Jan Ing.

 

  

  1. u k l á d á

 

1. M. Kozumplíkové, starostce městské části

 

1.1. podepsat zadávací dokumentaci nadlimitní veřejné zakázky na služby „Mobilní telefonie MČ Praha 3“

1.2. podepsat smlouvy o společném postupu zadavatelů při centralizovaném zadávání 1.3. podepsat plné moci s jednotlivými zadavateli, uvedené v příloze č. 1 smlouvy o společném postupu zadavatelů při centralizovaném zadávání

 

2. Mgr. B. Cirkovi -  koordinátorovi veřejných zakázek

 

2.1. uveřejnit zákonem stanovené údaje a informace prostřednictvím informačního systému

2.2. oznámit jmenovaným členům hodnotící komise jejich jmenování, datum a čas  konání komise

 

 

         Mgr. Jiří  M a t u š e k                                     Milena  K o z u m p l í k o v á

  zástupce starosty městské části                                   starostka městské části                 

Login