Zdá se, že používáte prohlížeč, jenž nepodporuje aktuální technologie pro zobrazování obsahu na webu. Doporučujeme Vám prohlížeč aktualizovat nebo si stáhnout takový, jenž dnešní standardy splňuje.

Aktualizovat

Tento web používá k poskytování služeb a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. (Další informace)

Přeskočit na hlavní obsah

Usnesení rady č. 591 ze dne 21.7. 2010

k výpovědi z nájemní smlouvy č. A/39/961/02 uzavřené dne 29. 11. 1995, ve znění dodatků, k pozemkům parc. č. 1936 o výměře 238 m2 a parc. č. 1940 o výměře 377 m2a z nájemní smlouvy č. S/563/08 uzavřené dne 26. 5. 2008, k části pozemku parc. č. 1934 o výměře 170 m2 , vše v k. ú. Žižkov , dle ust. § 677 zákona č. 40/1964 Sb., občanského zákoníku, společnosti P. I. C. Group, a.s., IČ 630 78 252

 

č.j.: 637/2010

 

MĚSTSKÁ  ČÁST  PRAHA  3

Rada městské části

 

U S N E S E N Í

 

č.  591

ze dne 21. 7. 2010

 

 

k výpovědi z nájemní smlouvy č. A/39/961/02 uzavřené dne 29. 11. 1995, ve znění dodatků, k pozemkům parc. č. 1936 o výměře 238 m2 a parc. č. 1940 o výměře 377 m2a z nájemní smlouvy č. S/563/08 uzavřené dne 26. 5. 2008, k části pozemku parc. č. 1934 o výměře 170 m2 , vše v k. ú. Žižkov , dle ust. § 677 zákona č. 40/1964 Sb., občanského zákoníku, společnosti P. I. C. Group, a.s., IČ 630 78 252

 

 

Rada městské části  Praha 3

 

 

I.   schvaluje

 

výpověď z nájemní smlouvy č. A/39/961/02 uzavřené dne 29. 11. 1995, ve znění dodatků, k pozemkům parc. č. 1936 o výměře 238 m2 a parc. č. 1940 o výměře 377 m2a z nájemní smlouvy č. S/563/08 uzavřené dne  26. 5. 2008, k části pozemku parc. č. 1934 o výměře 170 m2 , vše v k.ú. Žižkov , dle ust. § 677 zákona č. 40/1964 Sb., občanského zákoníku, společnosti P. I. C. Group, a.s., IČ 630 78 252

 

II.  ukládá

 

         1. Odboru majetku městské části

         1.1. zahájit veškeré kroky vedoucí k shora citované výpovědi z nájmu

 

 

 

 

         Mgr. Jiří  M a t u š e k                                     Milena  K o z u m p l í k o v á

  zástupce starosty městské části                                   starostka městské části                  

Login