Zdá se, že používáte prohlížeč, jenž nepodporuje aktuální technologie pro zobrazování obsahu na webu. Doporučujeme Vám prohlížeč aktualizovat nebo si stáhnout takový, jenž dnešní standardy splňuje.

Aktualizovat

Tento web používá k poskytování služeb a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. (Další informace)

Přeskočit na hlavní obsah

Usnesení rady č. 590 ze dne 21.7. 2010

k výpovědi z nájemní smlouvy č. A/39/684/02 uzavřené dne 5. 6. 1995, dle ust. § 677 zákona č. 40/1964 Sb., občanského zákoníku, k části pozemku parc. č. 1934 o výměře 600 m2 v k.ú. Žižkov, společnosti GASTROSTELLA a.s., IČ 618 59 931

 

č.j.: 636/2010

 

MĚSTSKÁ  ČÁST  PRAHA  3

Rada městské části

 

U S N E S E N Í

 

č.  590

ze dne 21. 7. 2010

 

 

k výpovědi z nájemní smlouvy č. A/39/684/02 uzavřené dne 5. 6. 1995, dle ust. § 677 zákona č. 40/1964 Sb., občanského zákoníku, k části pozemku parc. č. 1934 o výměře 600 m2 v k.ú. Žižkov, společnosti GASTROSTELLA a.s., IČ 618 59 931

 

 

Rada městské části  Praha 3

 

 

I.   schvaluje

 

výpověď z nájemní smlouvy č. A/39/684/02 uzavřené dne 5. 6. 1995, dle ust. § 677 zákona č. 40/1964 Sb., občanského zákoníku, k části pozemku parc. č. 1934 o výměře 600 m2 v  k. ú. Žižkov, společnosti GASTROSTELLA a.s., IČ 618 59 931

 

  1. ukládá

 

         1. Odboru majetku městské části

         1.1. zahájit veškeré kroky vedoucí k shora citované výpovědi z nájmu

 

  

         Mgr. Jiří  M a t u š e k                                     Milena  K o z u m p l í k o v á

  zástupce starosty městské části                                   starostka městské části                 

Login