Zdá se, že používáte prohlížeč, jenž nepodporuje aktuální technologie pro zobrazování obsahu na webu. Doporučujeme Vám prohlížeč aktualizovat nebo si stáhnout takový, jenž dnešní standardy splňuje.

Aktualizovat

Tento web používá k poskytování služeb a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. (Další informace)

Přeskočit na hlavní obsah

Usnesení rady č. 589 ze dne 21.7. 2010

k akci „ZŠ K Lučinám – rekonstrukce kuchyně“ -  změna termínu ukončení

 

č.j.: 635/2010

 

MĚSTSKÁ  ČÁST  PRAHA  3

Rada městské části

 

U S N E S E N Í

 

č.  589

ze dne 21. 7. 2010

 

 

k akci „ZŠ K Lučinám – rekonstrukce kuchyně“ -  změna termínu ukončení

 

 

Rada městské části Praha 3

 

 

I.      b e r e   n a  v ě d o m í

        

         Žádost  firmy Inkoma stav s. r. o. , Jaromírova  48, Praha 2,  ze dne 19. 7. 2010

 

II.      s c h v a l u j e

 

         Změnu termínu ukončení díla bez prodloužení lhůty výstavby z  16. 8. 2010 na 23. 8. 2010

 

  1. u k l á d á

 

1. vedoucímu OTSMI

1.1. společně s advokátní kanceláří vypracovat dodatek ke smlouvě o dílo

 

2. Ing. P. Fišerovi, tajemníkovi ÚMČ

2.1. předložit dodatek ke smlouvě o dílo k podpisu starostce městské části

 

3. M. Kozumplíkové, starostce městské části  

        3.1. podepsat uvedený dodatek ke smlouvě o dílo

 

 

 

 

         Mgr. Jiří  M a t u š e k                                      Milena  K o z u m p l í k o v á

  zástupce starosty městské části                                   starostka městské části                 

Login