Usnesení rady č. 512 ze dne 16.6. 2010

k záměru koupě domu č.p. 2404 na pozemku parc. č. 2668 s veškerými součástmi a příslušenstvím a pozemku parc. č. 2668, vše v k. ú. Vinohrady, Libická 10, od společnosti Pražská správa nemovitostí, spol. s r.o., IČ 170 48 869

č.j.: 549/2010

 

MĚSTSKÁ  ČÁST  PRAHA  3

Rada městské části

 

U S N E S E N Í

 

č.  512

ze dne 16. 6. 2010

 

 

k záměru koupě domu č.p. 2404 na pozemku parc. č. 2668 s veškerými součástmi a příslušenstvím a pozemku parc. č. 2668, vše v k. ú. Vinohrady, Libická 10, od společnosti Pražská správa nemovitostí, spol. s r.o., IČ 170 48 869

 

 

Rada městské části 

 

 

  1. schvaluje

 

         záměr koupě domu č.p. 2404 na pozemku parc. č. 2668 s veškerými součástmi a příslušenstvím a pozemku parc. č. 2668, vše v k.ú. Vinohrady, Libická 10, od společnosti Pražská správa nemovitostí, spol. s r.o., IČ 170 48 869

 

 

II.      ukládá

 

  1. Z. Lochmanovi, zástupci starosty

1.1. zahájit jednání se společností Pražská správa nemovitostí, spol. s r.o., IČ 170 48 869, o koupi výše citovaných nemovitostí

 

 

         Mgr. Martin  B e n d a                                             Mgr. Jiří  M a t u š e k

  zástupce starosty městské části                                zástupce starosty městské části