Usnesení rady č. 510 ze dne 16.6. 2010

k zahraniční služební cestě do Stuttgartu na základě navázání jednání s primátorem města Stuttgart a správce zeleně města v termínu 12. 7. - 15. 7. 2010

č.j.: 546/2010

 

MĚSTSKÁ  ČÁST  PRAHA  3

Rada městské části

 

U S N E S E N Í

 

č.  510

ze dne 16. 6. 2010

 

 

k zahraniční služební cestě do Stuttgartu na základě navázání jednání s primátorem města Stuttgart a správce zeleně města v termínu 12. 7. - 15. 7. 2010

 

 

Rada městské části

 

 

I.       b e r e   n a   v ě d o m í

 

  • účast paní starostky Mileny Kozumplíkové, Mgr. Jiřího Matuška – zástupce starostky, Ing. Jany Caldrové a tlumočníka na schůzce s primátorem města Stuttgartu a správcem zeleně, a také na prohlídce městské zeleně
  • účast Jiřího Šulce – řidiče

 

 

II.      s c h v a l u j e

 

         zahraniční služební cestu paní starostky Mileny Kozumplíkové, Mgr. Jiřího Matuška – zástupce starostky, Ing. Jany Caldrové, tlumočníka a Jiřího Šulce do Stuttgartu v termínu 12. 7. - 15. 7. 2010

 

 

III.    u k l á d á

 

         1. Oddělení personální práce a mezd

1.1. zajistit služební cestu organizačně a finančně

 

 

 

         Mgr. Martin  B e n d a                                             Mgr. Jiří  M a t u š e k

  zástupce starosty městské části                                 zástupce starosty městské části