Usnesení rady č. 509 ze dne 16.6. 2010

k prodeji pronajatých bytových jednotek v budově čp. 327, vše v k.ú. Vinohrady dle zák. č. 72/1994 Sb., Praha 3, Hradecká 4

č.j.: 544/2010

 

MĚSTSKÁ  ČÁST  PRAHA  3

Rada městské části

 

U S N E S E N Í

 

č.  509

ze dne 16. 6. 2010

 

 

k prodeji pronajatých bytových jednotek v budově čp. 327, vše v k.ú. Vinohrady dle zák. č. 72/1994 Sb., Praha 3, Hradecká 4

 

 

Rada městské části 

  

I.       d o p o r u č u j e

         Zastupitelstvu městské části

         schválit

         prodej pronajatých bytových jednotek dle zák. č. 72/1994 Sb., níže uvedeným oprávněným nájemcům, popřípadě řádným pokračovatelům v nájmu

         

Bytová jednotka č. 327/1 spolu se spoluvlastnickým podílem v rozsahu 438/11147 na společných částech budovy    čp. 327 a stejným spoluvlastnickým podílem na stavebním pozemku parc.č. 3606  - vše k.ú. Vinohrady

Jméno:

Cena:   867 791,00 Kč

 

Bytová jednotka č. 327/2 spolu se spoluvlastnickým podílem v rozsahu 472/11147 na společných částech budovy    čp. 327 a stejným spoluvlastnickým podílem na stavebním pozemku parc.č. 3606  - vše k.ú. Vinohrady

Jméno:

Cena:   963 474,00 Kč

 

Bytová jednotka č. 327/3 spolu se spoluvlastnickým podílem v rozsahu 461/11147 na společných částech budovy    čp. 327 a stejným spoluvlastnickým podílem na stavebním pozemku parc.č. 3606  - vše k.ú. Vinohrady

Jméno:

Cena:   931 800,00 Kč

 

Bytová jednotka č. 327/4 spolu se spoluvlastnickým podílem v rozsahu 434/11147 na společných částech budovy    čp. 327 a stejným spoluvlastnickým podílem na stavebním pozemku parc.č. 3606  - vše k.ú. Vinohrady

Jméno:

Cena:   885 906,00 Kč

 

Bytová jednotka č. 327/5 spolu se spoluvlastnickým podílem v rozsahu 834/11147 na společných částech budovy    čp. 327 a stejným spoluvlastnickým podílem na stavebním pozemku parc.č. 3606  - vše k.ú. Vinohrady

Jméno:

Cena:   1 719 089,00 Kč

 

Bytová jednotka č. 327/7 spolu se spoluvlastnickým podílem v rozsahu 472/11147 na společných částech budovy    čp. 327 a stejným spoluvlastnickým podílem na stavebním pozemku parc.č. 3606  - vše k.ú. Vinohrady

Jméno:

Cena:   972 914,00 Kč

 

Bytová jednotka č. 327/8 spolu se spoluvlastnickým podílem v rozsahu 1151/11147 na společných částech budovy   čp. 327 a stejným spoluvlastnickým podílem na stavebním pozemku parc.č. 3606  - vše k.ú. Vinohrady

Jméno:

Cena:   2 395 528,00 Kč

 

Bytová jednotka č. 327/9 spolu se spoluvlastnickým podílem v rozsahu 475/11147 na společných částech budovy    čp. 327 a stejným spoluvlastnickým podílem na stavebním pozemku parc.č. 3606  - vše k.ú. Vinohrady

Jméno:

Cena:   979 097,00 Kč

 

Bytová jednotka č. 327/10 spolu se spoluvlastnickým podílem v rozsahu 1147/11147 na společných částech budovy čp. 327 a stejným spoluvlastnickým podílem na stavebním pozemku parc.č. 3606  - vše k.ú. Vinohrady

Jméno:

Cena:   2 387 203,00 Kč

 

Bytová jednotka č. 327/11 spolu se spoluvlastnickým podílem v rozsahu 477/11147 na společných částech budovy  čp. 327 a stejným spoluvlastnickým podílem na stavebním pozemku parc.č. 3606  - vše k.ú. Vinohrady

Jméno:

Cena:   983 220,00 Kč

 

 

Bytová jednotka č. 327/12 spolu se spoluvlastnickým podílem v rozsahu 1142/11147 na společných částech budovy čp. 327 a stejným spoluvlastnickým podílem na stavebním pozemku parc.č. 3606  - vše k.ú. Vinohrady

Jméno:

Cena:   2 376 796,00 Kč

 

Bytová jednotka č. 327/13 spolu se spoluvlastnickým podílem v rozsahu 800/11147 na společných částech budovy  čp. 327 a stejným spoluvlastnickým podílem na stavebním pozemku parc.č. 3606  - vše k.ú. Vinohrady

Jméno:

Cena:   1 657 006,00 Kč

 

Bytová jednotka č. 327/14 spolu se spoluvlastnickým podílem v rozsahu 794/11147 na společných částech budovy  čp. 327 a stejným spoluvlastnickým podílem na stavebním pozemku parc.č. 3606  - vše k.ú. Vinohrady

Jméno:

Cena:   1 652 519,00 Kč

 

Bytová jednotka č. 327/15 spolu se spoluvlastnickým podílem v rozsahu 496/11147 na společných částech budovy  čp. 327 a stejným spoluvlastnickým podílem na stavebním pozemku parc.č. 3606  - vše k.ú. Vinohrady

Jméno:

Cena:   1 022 384,00 Kč

 

Bytová jednotka č. 327/16 spolu se spoluvlastnickým podílem v rozsahu 765/11147 na společných částech budovy  čp. 327 a stejným spoluvlastnickým podílem na stavebním pozemku parc.č. 3606  - vše k.ú. Vinohrady

Jméno:

Cena:   1 584 512,00 Kč

 

Ceny uvedené u jednotlivých bytových jednotek jsou maximální ceny, které mohou být  u bytových jednotek sníženy v souladu se Souborem pravidel prodeje nemovitého majetku Městské části Praha 3 schváleným usnesením Zastupitelstva městské části Praha 3 č. 153 ze dne 24.4.2008

 

II.      u k l á d á

      1. Z. Lochmanovi, zástupci starosty

         1.1. předložit prodej pronajatých bytových jednotek ke schválení  Zastupitelstvu městské části

 

 

         Mgr. Martin  B e n d a                                             Mgr. Jiří  M a t u š e k

  zástupce starosty městské části                                 zástupce starosty městské části