Usnesení rady č. 508 ze dne 16.6. 2010

k plné moci pro jednání ve správním řízení o vydání územního rozhodnutí a stavebních povolení pro regeneraci souboru panelových domů Českobratrská 7, 9 a 11, Sabinova 8 a 10, Rokycanova 18, vybudování podzemní garáže na par. č. 964/1 a rekonstrukce komunikací a ploch na par. č. 913/1, 2, 946/1, 2, 3, 4, 5, 6, 946/8, 9, 10, 11, 12, 13, 14  v Praze 3, k. ú. Žižkov

č.j.: 538/2010

 

MĚSTSKÁ  ČÁST  PRAHA  3

Rada městské části

 

U S N E S E N Í

 

č.  508

ze dne 16. 6. 2010

 

 

k plné moci pro jednání ve správním řízení o vydání územního rozhodnutí a stavebních povolení pro regeneraci souboru panelových domů Českobratrská 7, 9 a 11, Sabinova 8 a 10, Rokycanova 18, vybudování podzemní garáže na par. č. 964/1 a rekonstrukce komunikací a ploch na par. č. 913/1, 2, 946/1, 2, 3, 4, 5, 6, 946/8, 9, 10, 11, 12, 13, 14  v Praze 3, k. ú. Žižkov

 

 

Rada městské části

 

 

I.       s c h v a l u j e

 

plnou moc k zastupování vlastníka nemovitostí ve správních řízeních vedených podle stavebního č. 183/2006 Sb., která je přílohou tohoto usnesení

 

 

II.      p o v ě ř u j e

 

firmu Investiční a rozvojová Praha 3 a.s.

k jednání dle výše uvedené plné moci

 

 

  1. u k l á d á

 

         1. Z. Lochmanovi, zástupci starosty

         1.1. podepsat výše uvedenou plnou moc

 

       

 

         Mgr. Martin  B e n d a                                             Mgr. Jiří  M a t u š e k

  zástupce starosty městské části                                 zástupce starosty městské části