Zdá se, že používáte prohlížeč, jenž nepodporuje aktuální technologie pro zobrazování obsahu na webu. Doporučujeme Vám prohlížeč aktualizovat nebo si stáhnout takový, jenž dnešní standardy splňuje.

Aktualizovat

Tento web používá k poskytování služeb a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. (Další informace)

Přeskočit na hlavní obsah

Usnesení rady č. 682 ze dne 23.9.2009

k podnětům Komise obchodních aktivit Rady městské části

č.j.: 728/2009
 
MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3
Rada městské části
 
U S N E S E N Í
 
č. 682
ze dne 23. 9. 2009
 
 
k podnětům Komise obchodních aktivit Rady městské části
 
 
Rada městské části
 
 
I.       b e r e   n a   v ě d o m í
              
         zápis č. 14 ze zasedání Komise obchodních aktivit Rady městské části ze  dne 21. 9. 2009 dle přílohy tohoto usnesení
 
             
II.      s c h v a l u j e
 
         doporučení Komise obchodních aktivit Rady městské části
1. Volné nebytové prostory – využití pro VŘ
2.   Žádosti o změnu nájemní smlouvy
3.   Ukončení nájmu, výpovědi
4.   Žádost o zpětvzetí výpovědi
5.   Žádosti o nebytový prostor
6.   Tržní řád
7.   Různé
8. Výzva na „Pronájem kuchyně a jídelny v Domě s pečovatelskou službou“
 
  
 
         Zdeněk L o c h m a n                                  Milena K o z u m p l í k o v á
 zástupce starosty městské části                         starostka městské části
Login