Usnesení rady č. 681 ze dne 23.9.2009

k záměru projektu výstavby Viktoria Žižkov Center

č.j.: 735/2009
 
MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3
Rada městské části
 
U S N E S E N Í
 
č. 681
ze dne 23. 9. 2009
 
 
 
k záměru projektu výstavby Viktoria Žižkov Center
 
 
Rada městské části
 
 
I.                  bere na vědomí
 
splnění podmínek usnesení ZMČ Praha 3 č. 274 ze dne 17.3.2009 a to:
 
- příslušná rozhodnutí Hl.města Prahy
- Notářský zápis z Valné hromady Viktoria Žižkov a.s.
- Znalecký posudek soudem ustanoveného soudního znalce
 
 
  
         Zdeněk  L o c h m a n                                  Milena K o z u m p l í k o v á
 zástupce starosty městské části                         starostka městské části