Usnesení rady č. 679 ze dne 23.9.2009

k revokaci usnesení Rady městské části č. 526 ze dne 12.8.2009 k záměru zvýšení základního kapitálu společnosti Správa zbytkového majetku MČ Praha 3 a. s.

č.j.: 734/2009
 
MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3
Rada městské části
 
U S N E S E N Í
 
č. 679
ze dne 23. 9. 2009
 
 
k revokaci usnesení Rady městské části č. 526 ze dne 12.8.2009 k záměru zvýšení základního kapitálu společnosti Správa zbytkového majetku MČ Praha 3 a. s.
 
 
Rada městské části
 
 
I.   revokuje
 
usnesení Rady městské části č. 526 ze dne 12.8.2009 k záměru zvýšení základního kapitálu společnosti Správa zbytkového majetku MČ Praha 3, a. s. v bodě II. takto:
 
 
II. ukládá
 
1.     Mgr. J. Šmídovi, zástupci starosty
1.1 oznámit MHMP záměr vložit nemovitosti uvedené v příloze tohoto usnesení do základního kapitálu společnosti Správa zbytkového majetku MČ Praha 3 a. s.
 
 
 
 
 
 
 
         Zdeněk L o c h m a n                                  Milena K o z u m p l í k o v á
 zástupce starosty městské části                        starostka městské části