Zdá se, že používáte prohlížeč, jenž nepodporuje aktuální technologie pro zobrazování obsahu na webu. Doporučujeme Vám prohlížeč aktualizovat nebo si stáhnout takový, jenž dnešní standardy splňuje.

Aktualizovat

Tento web používá k poskytování služeb a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. (Další informace)

Přeskočit na hlavní obsah

Usnesení rady č. 677 ze dne 23.9.2009

k odměně vedoucí Odboru kultury Úřadu městské části

č.j.: 731/2009
 
MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3
Rada městské části
 
U S N E S E N Í
 
č. 677
ze dne 23. 9. 2009
 
k odměně vedoucí Odboru kultury Úřadu městské části
 
 
Rada městské části
 
I.       b e r e   n a   v ě d o m í
 
      návrh Ing. Petra Fišera, pověřeného zastupováním tajemníka Úřadu  městské části na přiznání odměny vedoucí Odboru kultury Úřadu městské     části
 
II.      s c h v a l u j e
 
      odměnu vedoucí Odboru kultury Úřadu městské části za splnění mimořádného pracovního úkolu dle přílohy, která je neveřejnou součástí  tohoto usnesení
 
III.    u k l á d á
 
1. oddělení personální práce a mezd
         1.1. zajistit vyplacení odměny
 
 
 
         Zdeněk L o c h m a n                                  Milena K o z u m p l í k o v á
 zástupce starosty městské části                         starostka městské části
Login