Zdá se, že používáte prohlížeč, jenž nepodporuje aktuální technologie pro zobrazování obsahu na webu. Doporučujeme Vám prohlížeč aktualizovat nebo si stáhnout takový, jenž dnešní standardy splňuje.

Aktualizovat

Tento web používá k poskytování služeb a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. (Další informace)

Přeskočit na hlavní obsah

Usnesení rady č. 676 ze dne 23.9.2009

k zhotovení pryžového povrchu dětského hřiště v parku Rajská zahrada

č.j.: 730/2009
 
MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3
Rada městské části
 
U S N E S E N Í
 
č. 676
ze dne 23. 9. 2009
 
 
k zhotovení pryžového povrchu dětského hřiště v parku Rajská zahrada
 
 
 
Rada městské části
 
 
I.                  s c h v a l u j e
         
1.         zhotovení pryžového povrchu dětského hřiště v parku Rajská zahrada
 
2.  zadat realizaci pryžového povrchu společnosti Gartensta, s. r. o., K Pastvinám 322, 107 00 Praha 10, za cenu 830.286,- Kč včetně DPH
 
 
II.      u k l á d á
 
1. vedoucímu OTSMI
 1.1. ve spolupráci s advokátní kanceláří vypracovat smlouvu o dílo
 
2. Ing. P. Fišerovi, pověřenému zastupováním tajemníka ÚMČ 
 2.1. předložit smlouvu o dílo k podpisu starostce městské části
 
3.     M. Kozumplíkové, starostce městské části
3.1. podepsat uvedenou smlouvu
 
 
 
         Zdeněk L o c h m a n                                  Milena K o z u m p l í k o v á
 zástupce starosty městské části                         starostka městské části
Login