Usnesení rady č. 672 ze dne 23.9.2009

k pověření firmy Správa komunálního majetku Praha 3, a. s. zastupováním Městské části Praha 3 na 7. shromáždění vlastníků jednotek Společenství pro dům K Lučinám 2464, 2465, 2466, Praha 3

 č.j.: 719/2009
 
MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3
Rada městské části
 
U S N E S E N Í
 
č. 671
ze dne 23. 9. 2009
 
 
k pověření firmy Správa komunálního majetku Praha 3, a. s. zastupováním Městské části Praha 3 na 7. shromáždění vlastníků jednotek Společenství pro dům K Lučinám 2464, 2465, 2466, Praha 3
 
 
Rada městské části
 
 
I.       b e r e  n a  v ě d o m í
 
pozvánku na 7. shromáždění vlastníků jednotek Společenství pro dům K Lučinám 2464, 2465, 2466, Praha 3
 
 
II.      p o v ě ř u j e
 
Správu komunálního majetku Praha 3, a. s. zastupováním Městské části Praha 3 na 7. shromáždění vlastníků jednotek Společenství pro dům K Lučinám 2464, 2465, 2466, Praha 3
                  
 
III.    ukládá
 
1. Správě komunálního majetku Praha 3, a. s.
1.1. hlasovat ve věci dle znalosti situace a zájmu MČ Praha 3
 
 
 
         Zdeněk L o c h m a n                                  Milena K o z u m p l í k o v á
 zástupce starosty městské části                        starostka městské části