Usnesení rady č. 666 ze dne 23.9.2009

k volbě členů představenstva a dozorčí rady společnosti Pražská parkovací a.s.

č.j.: 726/2009
 
MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3
Rada městské části v působnosti jediného akcionáře
Pražská parkovací a.s.
 
U S N E S E N Í
 
č. 666
ze dne 23. 9. 2009
 
 
k volbě členů představenstva a dozorčí rady společnosti Pražská parkovací a.s.
 
Rada městské části
 
 
I.       v o l í
 
1.  člena představenstva společnosti Pražská parkovací a.s.
      Mgr. Jiřího Matuška, 
 
2.   člena dozorčí rady společnosti Pražská parkovací a.s.
      Mgr. Martina Bendu
     
  
 
         Zdeněk L o c h m a n                                  Milena K o z u m p l í k o v á
 zástupce starosty městské části                         starostka městské části