Usnesení rady č. 665 ze dne 23.9.2009

k odvolání členů představenstva a dozorčí rady společnosti Pražská parkovací a.s.

č.j.: 727/2009
 
MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3
Rada městské části v působnosti jediného akcionáře
Pražská parkovací a.s.
 
U S N E S E N Í
 
č. 665
ze dne 23. 9. 2009
 
 
k odvolání členů představenstva a dozorčí rady společnosti Pražská parkovací a.s.
 
 
Rada městské části
 
 
I.       o d v o l á v á
 
1.  člena představenstva společnosti Pražská parkovací a.s.
MUDr. Marka Zemana
 
2.   člena dozorčí rady společnosti Pražská parkovací a.s.
      Ing. Karla Procházku
 
 
          Zdeněk L o c h m a n                                  Milena K o z u m p l í k o v á
 zástupce starosty městské části                         starostka městské části