Usnesení rady č. 616 ze dne 9.9.2009

ke schválení konání kulturní akce promítání letního kina „KINOBUS – film v pohybu“ na nám. Jiřího z Poděbrad, Praha 3

č.j.: 661/2009
 
MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3
Rada městské části
 
U S N E S E N Í
 
č. 616
ze dne 9. 9. 2009
 
ke schválení konání kulturní akce promítání letního kina „KINOBUS – film v pohybu“ na nám. Jiřího z Poděbrad, Praha 3
 
Rada městské části
 
I.       b e r e n a v ě d o m í
 
1. žádost o schválení konání kulturní akce promítání letního kina „KINOBUS – film v pohybu“ na nám. Jiřího z Poděbrad, Praha 3
 
Termín konání akce: 9.9.2009 od 12:00 hodin do13.9.2009 16:00 hodin
 
Organizátor akce: Dopravní podnik hl.m.Prahy, a. s., Sokolovská 217/42, Praha 9
 
2. stanovisko Odboru technické správy majetku a investic č.: 503/09/OTSMI/Cal
 
 
II.      s c h v a l u j e
 
konání kulturní akce promítání letního kina „KINOBUS – film v pohybu“ na nám. Jiřího z Poděbrad, Praha 3
 
Termín konání akce: 9.9.2009 od 12:00 hodin do13.9.2009 16:00 hodin
 
Organizátor akce: Dopravní podnik hl.m.Prahy, a. s., Sokolovská 217/42, Praha 9
.
 
III.    u k l á d á
 
         1. vedoucí Odboru občansko správního
            1.1. zaslat toto usnesení pořadatelům akce
 
 
 
         Mgr. Martin B e n d a                                 Milena K o z u m p l í k o v á
 zástupce starosty městské části                       starostka městské části