Zdá se, že používáte prohlížeč, jenž nepodporuje aktuální technologie pro zobrazování obsahu na webu. Doporučujeme Vám prohlížeč aktualizovat nebo si stáhnout takový, jenž dnešní standardy splňuje.

Aktualizovat

Tento web používá k poskytování služeb a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. (Další informace)

Přeskočit na hlavní obsah

Usnesení rady č. 99 ze dne 11.2. 2009

k prodeji pozemků, parc. č. 1470/4, 1560/5, 1648/9, 4223/7 vše v k. ú. Žižkov, pod budovami trafostanic


č.j.: 103/2009

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3

Rada městské části
 
U S N E S E N Í
 
č. 99
ze dne 11.2.2009
 
 
k prodeji pozemků, parc. č. 1470/4, 1560/5, 1648/9, 4223/7 vše v k. ú. Žižkov, pod budovami trafostanic
 
 
 
Rada městské části
 
 
I.     doporučuje
Zastupitelstvu městské části
 
schválit
prodej pozemků, parc. č. 1470/4, 1560/5, 1648/9, 4223/7 vše v k. ú. Žižkov, pod budovami trafostanic, společnosti PREdistribuce, a.s., IČ 273 76 516 za cenu stanovenou dohodou ve výši 895 000,- Kč
 
 
II.    ukládá
 
1. Mgr. J. Šmídovi, zástupci starosty městské části
1.1. předložit tento materiál Zastupitelstvu městské části k projednání
 
 
 
 
         Mgr. Martin B e n d a                                 Milena K o z u m p l í k o v á
 zástupce starosty městské části                        starostka městské části
Login