Zdá se, že používáte prohlížeč, jenž nepodporuje aktuální technologie pro zobrazování obsahu na webu. Doporučujeme Vám prohlížeč aktualizovat nebo si stáhnout takový, jenž dnešní standardy splňuje.

Aktualizovat

Tento web používá k poskytování služeb a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. (Další informace)

Přeskočit na hlavní obsah

Usnesení rady č. 96 ze dne 11.2. 2009

k vyhodnocení výběrového řízení na prodej nebytové jednotky – garáže  č. 2576/102 v budově č.p. 2576/17, 2577/19 s pozemky parc.č. 2931/90, 2931/91 a parc.č. 2931/88, 2931/137 vše v k.ú. Žižkov – Květinková 17, 19, Praha 3, dle zák.č. 72/1994 Sb.  


č.j.: 100/2009

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3
Rada městské části
 
U S N E S E N Í
 
č. 96
ze dne 11.2.2009
 
 
k vyhodnocení výběrového řízení na prodej nebytové jednotky – garáže  č. 2576/102 v budově č.p. 2576/17, 2577/19 s pozemky parc.č. 2931/90, 2931/91 a parc.č. 2931/88, 2931/137 vše v k.ú. Žižkov – Květinková 17, 19, Praha 3, dle zák.č. 72/1994 Sb.
 
 
 Rada městské části  
 
 
I.       b e r e   n a    v ě d o m í
 
Zápis z vyhodnocení výběrového řízení na prodej nebytové jednotky – garáže č. 2576/102 v budově č.p.2576/17, 2577/19 s pozemky parc.č. 2931/90, 2931/91 a parc.č. 2931/88, 2931/137 vše v k.ú. Žižkov – Květinková 17, 19, Praha 3, dle zák.č. 72/1994 Sb., který je přílohou tohoto usnesení
 
II.      d o p o r u č u j e
 
Zastupitelstvu městské části
schválit
1. vyhodnocení výběrového řízení na prodej nebytové jednotky – garáže č. 2576/102 v budově č.p. 2576/17, 2577/19 s pozemky parc.č. 2931/90, 2931/91 a parc.č. 2931/88, 2931/137 vše v k.ú. Žižkov – Květinková 17, 19, Praha 3, dle zák.č. 72/1994 Sb. – umístění účastníků
      
 
Nebytová jednotka – garáž č. 2576/102 se spoluvlastnickým podílem v rozsahu 183/18280 na společných částech budovy č.p. 2576, 2577 a stejným spoluvlastnickým podílem na stavebních pozemcích parc.č. 2931/90, 2931/91 a věcně příslušných pozemcích parc.č. 2931/88, 2931/137 vše v k.ú. Žižkov
 
obálka č.
č.j.
nabídnutá cena
7
000495/2009
325 000,00 Kč
11
001614/2009
300 333,00 Kč
3
110572/2008
251 000,00 Kč
18
002229/2009
242 500,00 Kč
 
 

2. prodej nebytové jednotky – garáže č. 2576/102 v budově č.p. 2576/17, 2577/19 s pozemky parc.č. 2931/90, 2931/91 a parc.č. 2931/88, 2931/137 vše v k.ú. Žižkov – Květinková 17, 19, Praha 3, dle zák.č. 72/1994 Sb. účastníku výběrového řízení, který se umístil na prvním místě
 
3. prodej zájemci, který se umístil na 2. místě v případě, že se zájemce, který se umístil na 1. místě, nedostaví k podpisu smlouvy o převodu jednotky do 14 dnů ode dne doručení písemné výzvy v souladu s příslušnými ustanoveními OSŘ, a pak za stejných podmínek postupně na dalších místech
 
 
III.    u k l á d á
 
1. M. Kozumplíkové, starostce městské části 
1.1. předložit tento materiál Zastupitelstvu městské části k projednání
 
 
         Mgr. Martin B e n d a                                 Milena K o z u m p l í k o v á
 zástupce starosty městské části                        starostka městské části
Login