Zdá se, že používáte prohlížeč, jenž nepodporuje aktuální technologie pro zobrazování obsahu na webu. Doporučujeme Vám prohlížeč aktualizovat nebo si stáhnout takový, jenž dnešní standardy splňuje.

Aktualizovat

Tento web používá k poskytování služeb a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. (Další informace)

Přeskočit na hlavní obsah

Usnesení rady č. 94 ze dne 11.2. 2009

k vyhodnocení výběrového řízení na prodej nebytové jednotky – garáže č. 2575/102 v budově č.p. 2574/13, 2575/15 s pozemky parc.č. 2931/94, 2931/95 a parc.č. 2931/93, 2931/141 vše v k.ú. Žižkov – Květinková 13, 15, Praha 3, dle zák.č. 72/1994 Sb.

Usnesení rady č. 93 ze dne 11.2. 2009

č.j.: 98/2009


MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3
Rada městské části
 
U S N E S E N Í
 
č. 94
ze dne 11.2.2009
 
k vyhodnocení výběrového řízení na prodej nebytové jednotky – garáže č. 2575/102 v budově č.p. 2574/13, 2575/15 s pozemky parc.č. 2931/94, 2931/95 a parc.č. 2931/93, 2931/141 vše v k.ú. Žižkov – Květinková 13, 15, Praha 3, dle zák.č. 72/1994 Sb.
 
 
 Rada městské části  
 
I.       b e r e   n a    v ě d o m í
 
Zápis z vyhodnocení výběrového řízení na prodej nebytové jednotky – garáže č. 2575/102 v budově č.p. 2574/13, 2575/15 s pozemky parc.č. 2931/94, 2931/95 a parc.č. 2931/93, 2931/141 vše v k.ú. Žižkov – Květinková 13, 15, Praha 3, dle zák.č. 72/1994 Sb., který je přílohou tohoto usnesení
 
 
II.      d o p o r u č u j e
 
Zastupitelstvu městské části
schválit
1. vyhodnocení výběrového řízení na prodej nebytové jednotky – garáže č. 2575/102 v budově č.p. 2574/13, 2575/15 s pozemky parc.č. 2931/94, 2931/95 a parc.č. 2931/93, 2931/141 vše v k.ú. Žižkov – Květinková 13, 15, Praha 3, dle zák.č. 72/1994 Sb. – umístění účastníků
 
             
Nebytová jednotka – garáž č. 2575/102 se spoluvlastnickým podílem v rozsahu 164/18321 na společných částech budovy č.p. 2574, 2575 a stejným spoluvlastnickým podílem na stavebních pozemcích parc.č. 2931/94, 2931/95 a věcně příslušných pozemcích parc.č. 2931/93, 2931/141, vše v k.ú. Žižkov
 
 
obálka č.
č.j.
nabídnutá cena
16
002219/2009
237 000,00 Kč
 
 
 


2. prodej nebytové jednotky – garáže č. 2575/102 v budově č.p. 2574/13, 2575/15 s pozemky parc.č. 2931/94, 2931/95 a parc.č. 2931/93, 2931/141 vše v k.ú. Žižkov – Květinková 13, 15, Praha 3, dle zák.č. 72/1994 Sb., účastníku výběrového řízení, který se umístil na prvním místě
 
 
 
 
III.    u k l á d á
 
1. M. Kozumplíkové, starostce městské části 
1.1. předložit tento materiál Zastupitelstvu městské části k projednání
 
 
 
         Mgr. Martin B e n d a                                 Milena K o z u m p l í k o v á
 zástupce starosty městské části                       starostka městské části
Login